Skip to Content

Mrznja umjesto ljubavi (2)

Nije bilo nijedne kulture u prošlosti koja u svojim narodnim vjerovanjima nije veliku pažnju posvećivala ljubavnoj magiji. A gdje je postojalo interesovanje za ljubav, postojao je i ljubavni sihir!

Ugledni shejh hadži Mustafa Čajlaković, u svijetu možda jedan od najboljih poznavalaca islamske mistike i tajnih učenja, smatra da postoji četrdeset vrsta ljubavnog sihira i da svaka vrsta ima deset podvrsta. Drugim riječima, ima ih ukupno 440 vrsta i, naravno, isto toliko načina liječenja za svaku vrstu ponaosob. Ovaj podatak najbolje kazuje koliko su obični smrtnici izloženi mogućim sihirskim napadima, bez obzira na oprez i život u skladu sa moralnim i ljudskim principina.

U prošlom nastavku vidjeli smo kako djeluju prvih deset ljubavnih sihira. U ovom nastavku ćemo se osvrnuti na sljedećih deset.

Pogledajmo kako djeluje jedanaesta vrsta ljubnih sihira...

JEDANAESTA VRSTA ljubavnog sihira napravi se oženjenom muškarcu ili neoženjenom mladiću koji je pred ženidbom, pa iznenada zamrznu svoju suprugu ili vjerenicu. Odjednom se počinju ponašati čudno prema svojim parnericama, izbjegavaju ih i u njihova se srca uvlači sve veća netrpeljivost prema njima. Na kraju, svoje do juče ljubljene žene počinju da mrze. Na kraju, dolazi do potpunog raskola a da niko ne zna objasniti kako i zašto se to dogodilo!

DVANAESTA VRSTA ljubavnog sihira se pravi samo trudnoj ženi. Ova vrsta sihira najčešće dolazi iz osvete i obuhvata dvanaestu i trinaestu vrstu sihira. Prvo se muškarcu napravi sihir da zavoli djevojku sa kojom se zabavljao prije braka, ali nju nije oženio već neku drugu. I ova prva pravi da ga vrati. Simptomi kod tog muškarca su sljedeći: jarka želja da vidi i da bude što bliže svojoj bivšoj djevojci, čezne i gori od ljubavi za njom, misli da ima pretjerani spolni nagon prema njoj, a njene riječi postaju za njega jedini zakon koji poštuje. Sve što je u njenoj blizini njemu se dopada, pa makar to bile i najbezvrednije stvari. Ljubav prema bivšoj djevojci postaje sve strasnija i žešća da bi se na kraju pretvorila u pravu ljubavnu opsesiju čiji postaje rob.

TRINAESTA VRSTA
ukoliko ne uspije dobiti muškarca dvanaestom vrstom sihira, onda bicša djevojka pravi sličan sihir njegovoj ženi i ubija joj dijete tako što potčini džina koji udari ženu u krsta, stražnjicu ili repnjaču. Nakon toga je bole krsta, dio stražnjice ili repnjače, i žena dobije odljev i pobaci dijete. Ovo je strašna osveta koju Bog nikad ne može oprostiti, ali ljubavna strast i želja za osvetom, ponekad neke osobe zna da odvede do nesagledivih krajnosti.

ČETRNAESTA VRSTA sihira se najčešće pravi muškarcima, kako oženjenim tako i neoženjenim. Sihir utiče tako da muškarac spolno onemoća, tj. postane impotentan. Reklo bi se da je ovo ''sihir vezanja'', ali se zapravo ne radi o tome. Sve što je u vezi ljubavi spada u ljubavnu vrstu sihira, dakle u crvenu magiju. Ovakvo stanje žena jedno vrijeme strpljivo podnosi, ali ne zadugo. Dolazi do komplikacija između muža i žene ili mladića i djevojke.

Prvo, ženu počne sve češće boljeti glava i iz dana u dan postaje sve više i više bezrazložno agresivna. Za to vrijeme opčarani muškarac je hladan, začudo - ne ponaša se nervozno, dobro se zdravstveno osjeća, samo je onemoćao i, kada stupi u spolne odnose sa svojom ženom, ne uspjeva se dovoljno uzbuditi da bi i sebe i svoju ženu mogao zadovoljiti. To se uskoro počinje ponavljati i brak, odnosno veza – zauvijek doživi kraj!

PETNAESTA VRSTA sihira se napravi mladoženji prije ili za vrijeme vjenčanja pa mrzi mladu, bježi od nje i mada se tek oženio, počinje zapuštati svoj bračne obaveze. Pored neželjene netrpeljivosti i averzije koja se u njemu razbuktava, njemu se - kad joj se približi - počinje činiti da mu nesnosno smrdi.

ŠESNAESTA VRSTA sihira napravi se udanoj ženi pa bez vidnog razloga toliko mrzi svoga muža u krevetu da ga svaki put grubo odbije, iako je do momenta kada treba s njim da ima spolni odnos naoko sve uredu. Žena postaje sve hladnija a u njoj se sve više razbuktava nepodnošljivost prema muškarcu kojeg je do tada iskreno voljela.

SEDAMNAESTA VRSTA sihira napravi se oženjenom muškarcu pa odbija ženi krevet. Kada se noć približava, postaje nervozan i odbojan i osjeća se, kao da mu smrt dolazi. Najradije bi spavao u drugoj sobi da nema nikakvog kontakta sa ženom koju je koliko još juče volio svim svojim bićem.

Čak i ako vidi da je žena uključila bojler, čovjeka uhvati meki nesnosni otpor, pa bi radije bilo šta radio nego išao s njom da spava. On pri tome ne mrzi ženu, samo nikako ne želi spolno općiti s njom, zato što su ga zle osobe svezale na čvorove i na konce, i omrzli mu njegovu ženu tako da mu se svaka druga žena sviđa osim njegove, iaklo je u stvarnosti njegova žena i ljepša i bolja.

OSAMNAESTA VRSTA
sihira jednako je opaka i čini brak nesnosnim. Napravi se ženi da bi je odbili od muža. Posljedica je da joj se na splovilu i u stomaku pojavi voda, a nekad i u glavi, pa sirota žena gubi ravnotežu i smeta joj očnjem vidu prilikom spolnog snošaja. Ima neizdržive bolove u stomaku, a ionako nema volje niti potrebe za tjelsnom ljubavlju. Ona postaje ravnodušnom, depresivnom i bezvoljnom, tako da poslušno izvršava sve muževljeve želje ali samo šuti i osamljuje se, ne pokazujući svoju duboku nesreću.

DEVETNAESTA VRSTA sihira napravi se muškarcu (oženjenom ili neoženjenom – svejedno!) pa mu se pojavi voda u testisima, tako da njegovo spolovilo ima nadražaj, ali od vode nikako ne može da dobije odgovarajuću čvrstinu. On, šta više, može ejakulirati, ali mu spolovilo ostaje do kraja mlohavo i bez čvrstine. Takvo stanje može da ostene sve do ljiečničke intervencije, odnosno dok nu se iz testina ne odstrani voda. Jedino što je utješno u ovom slučaju ljubavnog sihira, a to je da nekad izjutra spolovilo dobije čvrstinu zato što organizam odmara i voda se rasporedi po cijelom tijelu.

DVADESETA VRSTA sihira se najčešće se pravi samo udatoj ženi i jedino ona sama sebi može pomoći. Ne treba se obraćati nikome. Njoj se napravi sihir pa svako dijete izgubi prije poroda.

Ovoj ženi sihirbazi potčine džina ili šejtana pa je svaki puta udari u trudnoći i ona ne uspje donijeti dijete do poroda, već pobaci u ranoj trudnoći. Isti džin ili drugi duhovni napasnik je stalno zadužen za nju i uvijek zna da li je trudna ili ne, jer to je vidljivo po stomaku. Ako je trudna, on joj ne dozvoli da se trudnoća razvije do kraja!

Zaštita od crne magije: